Tổng hợp văn bản mới số 04

Văn phòng Hội kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 04, tháng 1 năm 2016. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 267/TCT-TNCN ngày 20/01/2016 về chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh 

(1) Xác định cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế: 

Cá nhân vừa kinh doanh theo hình thức hộ khoán, vừa có nhà cho thuê mà doanh thu của từng hoạt động này đều dưới 100 triệu/năm nhưng tổng doanh thu từ hai hoạt động lớn hơn 100 triệu/năm thì cá nhân này thuộc trường hợp phải nộp thuế theo quy định đối với cả hai hoạt động.

(2) Quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng tư nhân:

– Tại điểm a, khoản 1, Điều 7 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh:

“a) Cá nhân nộp thuế từng lần phát sinh khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh nếu có tổng doanh thu kinh doanh trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.”

– Tại điểm a, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh.

“a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh gồm: cá nhân cư trú có phát sinh doanh thu kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định; cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo hình thức xác định được doanh thu kinh doanh của cá nhân.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, TCT đề nghị Cục Thuế tùy theo tình hình thực tế tại địa bàn để giải quyết phù hợp.

2. Công văn số 268/TCT-TNCN ngày 20/01/2016 về vướng mắc khi quản lý hộ khoán có kèm theo cho thuê tài sản.

Cá nhân vừa kinh doanh theo hình thức hộ khoán, vừa có nhà cho thuê mà doanh thu của từng hoạt động này đều dưới 100 triệu/năm nhưng tổng doanh thu từ hai hoạt động lớn hơn 100 triệu/năm thì cá nhân này thuộc trường hợp phải nộp thuế theo quy định đối với cả hai hoạt động.

3. Công văn số 277/TCT-CS ngày 20/01/2016 về chính sách thuế TTĐB

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ngâm bùn khoáng và dịch vụ mát-xa (massage), doanh nghiệp đã tách riêng được doanh thu của dịch vụ mát-xa và doanh thu của dịch vụ ngâm bùn khoáng thì doanh thu của dịch vụ mát-xa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đối với dịch vụ Spa: Căn cứ danh mục các loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt được quy định tại Điều 2 Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008  thì dịch vụ Spa không thuộc danh mục các dịch vụ chịu thuế TTĐB, dịch vụ mát-xa thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

4. Công văn 280/TCT-CS ngày 21/01/2016 về thuế GTGT sản phẩm củi trấu, trấu ép, trấu viên

Bộ Tài chính đã có công văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/05/2014 hướng dẫn chung Cục Thuế các tỉnh, thành phố về thuế GTGT, trong đó có hướng dẫn về thuế GTGT đối với sản phẩm trấu được tạo ra từ quá trình xay xát thóc được coi là sản phẩm trồng trọt mới qua sơ chế thông thường hoặc chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Tổng cục Thuế có công văn số 3393/TCT-CS ngày 20/08/2014 hướng dẫn: sản phẩm trấu, bột trấu, trấu ép thành viên do tổ chức, cá nhân tự sản xuất bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp bán ra sản phẩm củi trấu, trấu ép, trấu viên do doanh nghiệp tự sản xuất từ nguyên liệu là trấu mua từ các tổ chức, cá nhân khác thì sản phẩm củi trấu, trấu ép, trấu viên là các sản phẩm trồng trọt mới qua sơ chế thông thường hoặc chưa qua chế biến thành sản phẩm khác, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, hoàn thuế.

5. Công văn số 286/TCT-CS ngày 21/01/2016 về việc giải đáp chính sách thuế

Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH M.O.T.E.C Việt Nam tại Hà Nội có trụ sở chính tại tỉnh Hà Nam và Chi nhánh Công ty TNHH Dongil Rubber Belt Việt Nam tại Hà Nội có trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương là các đơn vị hạch toán phụ thuộc, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính; đối với các chi phí quản lý phục vụ trực tiếp cho hoạt động của các Chi nhánh có hóa đơn GTGT đầu vào mang tên, địa chỉ, mã số thuế của các Chi nhánh đã kê khai tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp các Chi nhánh thì được kê khai, khấu trừ thuế GTGT tại trụ sở chính nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định Cơ quan thuế quản lý Chi nhánh thực hiện xác nhận nghĩa vụ thuế của Chi nhánh còn được khấu trừ để Chi nhánh tổng hợp kê khai tại trụ sở chính.

6. Công văn số 319/TCT-TNCN ngày 22/01/2016 về thuế TNCN của người đại diện doanh nghiệp khác.

Trường hợp Công ty cổ phần điện Gia Lai (GEC) cử người đại diện tham gia công tác quản trị, kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai (GHC) các thành viên này không ký hợp đồng lao động với (GHC) và thỏa thuận: Hàng tháng (GHC) lập bảng tính tiền lương, tiền thù lao của từng cá nhân nhưng không chi trả trực tiếp cho cá nhân mà chuyển trả toàn bộ các khoản thu nhập này cho (GEC) để chi trả cho người đại diện thì khi Công ty cổ phần điện Gia Lai (GEC) trả tiền lương, tiền thù lao cho người đại diện phải thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người đại diện theo quy định.

Trân trọng.